Søg Kulturfest Hernings Mikropulje

Kulturfest Hernings Mikropulje (herefter benævnes denne mikropuljen) kan søges af alle foreninger, klubber, institutioner og enkeltpersoner. Der er afsat 75.000 kr. til uddeling i forbindelse med Kulturfest Herning 2020. Der uddeles første gang fra puljen 1. februar 2020, hvorefter der uddeles løbende –hvis der er midler til bage. Så søg så tidligt som muligt.

Der kan søges op til 3.000 kr. per event, arrangement eller projekt (herefter benævnes dette arrangement). En ansøger kan som udgangspunkt opnå bevilling til maksimum 5 arrangementer (5 gange 3.000 kr. = i alt 15.000 kr.)

Der kan søges til arrangementer, som foregår i Kulturfest Herning ugen fra 6. – 13. juni 2020. Arrangementet kan foregå enten i løbet af ugen eller på åbningsdagen i Herning – eller begge dele (det må gerne være ”en gentagelse”). Det ses gerne, at arrangementer planlagt til afholdelse i ugens forløb også deltager på åbningsdagen 6. juni i Herning.

Der kan udelukkende søges til udgifter, der opstår som en følge af deltagelse i Kulturfest Herning. Der kan søges til flg. udgifter:

  • honorar og transportudgifter (for kunstnere, optrædende eller lign.)
  • leje af teknisk udstyr eller andet materiel
  • materialer
  • forplejning af aktører og frivillige i forbindelse med deltagelse
  • transportudgifter

Der kan ikke søges til flg. udgifter:

  • kørselspenge
  • honorar/aflønning til foreningens medlemmer/ansatte
  • alm. drifts- eller foreningsudgifter

Arrangementet skal på en eller anden måde forholde sig til temaet for 2020, som er EN FOR ALLE. Det ses meget gerne, at det er flere foreninger, personer, klubber mv., der arbejder sammen om et arrangement.

SØG MIKROPULJEN (LUKKET)

Arrangementet er automatisk tilmeldt programmet, hvis du modtager støtte via mikropuljen, og du behøver ikke at gøre yderligere for at tilmelde til program.

Når du modtager støtte fra mikropuljen, skal du anvende Kulturfest Herning logoet i markedsføringen.

FIND LOGO'ER

Du bliver en del af det samlede program, og Kulturfest Herning vil sikre, at din forening, klub eller lign. fremgår som partner i programmet. I forpligter jer til også selv, at gøre opmærksom på arrangementet via jeres kanaler.

Det vil fremme markedsføringen af netop dit arrangement, hvis du leverer tekster og billeder til projektleder Pia Worm på bekpw@herning.dk, så vi har mulighed for at fortælle netop din historie om netop dit arrangement.

Du er forpligtet til at kunne dokumentere dine udgifter, og du skal derfor gemme dine kvitteringer.

Hvis du har spørgsmål til mikropuljen kan du kontakte koordinator Michelle Marie Johnsen på bekmj@herning.dk eller projektleder Pia Worm på bekpw@herning.dk og telefon 5118 9094.

Kulturen syder og bobler i Herning.Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg med.

Felter markeret med * er påkrævet