Frivillige i kulturen

Der er ingen tvivl om, at frivillige gør meget for kulturen. Derfor har jeg taget en snak med 4 forskellige kulturinstitutioner i Herning for at finde ud af, hvad frivillige gør for dem og kulturen generelt.

Jeg har stillet nogle spørgsmål til disse kultursteder: Scene 7, Huset No. 7, Fermaten og Frilandsmuseet.

 

Tekst og foto: Thea Lindberg

Hvorfor er der brug for frivillige?

Frilandsmuseet

– Charlotte Lindhardt

”Museer og andre kulturinstitutioner har ofte ikke har råd til at vedligeholde de bygninger, de skal formidle og passe på. Desuden hjælper frivillige med levendegørelse af stederne – de er aktivt involverede i formidlingen og er til stede, når der er gæster. De kan besvare spørgsmål og gøre stedet mere interessant for andre, end hvis der for eksempel blot stod en tom bygningsmasse.”

Fermaten

– Rikke Andersen

”De frivillige på Fermaten er Fermatens hjerte. Vi ville ikke eksistere uden vores store gruppe af dedikerede, dygtige og imødekommende frivillige. Så for os er frivillige altafgørende for, at vi kan drive et velfungerende spillested. Vi har omkring 100 frivillige, som laver alt fra lyd og lys til at stå i baren, gøre backstage klar og tage godt imod artisterne.”

Scene 7

– Carsten Gjerløv

”Der er ingen ansatte på scene 7, så hvis der skal ske noget, så er det de frivillige kræfter, som skal til. De frivillige har en stor mulighed for at præge stedet, hvilket også er en stor gevinst for stedet. Man kan sige, at det både gavner stedet og en selv, fordi det er et sted, du selv vælger – og man passer ind.”

Huset No 7

– Line Hillerup

”Der er et økonomisk perspektiv, da der ikke er meget økonomi i kulturen. Men udover det skabes kultur i mødet mellem mennesker og mødet mellem forskellige mennesker. Det er mødet mellem mennesker, der skaber kvaliteten i kulturen. Derfor er frivillige vigtige.”

Hvad gør de frivillige for kulturen?

Frilandsmuseet

– Charlotte Lindhardt

”De er levende reklamesøjler, både i kraft af deres tilstedeværelse, men også når de ikke er på stedet, så fortæller de om deres arbejde til venner og familie.  På den måde lokker det både flere frivillige og gæster til.”

Fermaten

– Rikke Andersen

”På mange spillesteder er det frivillige, gæsterne møder, når de skal til koncert. Og vi ville ikke kunne eksistere uden dem. I Danmark har vi en stolt tradition for frivillighed, og det kommer alle til gode. Kulturen blomstrer, fordi vi har så mange mennesker i alle aldre, der bruger tid på at få det hele til at køre.”

Scene 7

– Carsten Gjerløv

”Hvis kultur skal udvikle sig nede fra og bevæge sig fra, hvor mennesker er, så skal den tage udgangspunkt i det frivillige liv. De, som arbejder med frivillige, kan tage mange initiativer, men hvis det ikke er rodfæstet hos og blandt frivillige, kan det ikke blive til noget.

Det er vigtigt, at der er et samspil mellem den etablerede kulturverden og de frivillige – sammen hjælper de hinanden.”

Huset No 7

– Line Hillerup

”De frivillige skaber kulturen. I huset er det ikke så meget frivillige, men lige så meget brugere som er frivillige der. Man gør det, som interesserer én i Huset No 7.”

Hvordan ville kulturen se ud uden hjælp fra frivillige? Tror du?

Frilandsmuseet

– Charlotte Lindhardt

”Flere steder ville blive forsømt, fordi der ikke er råd til håndværkere til alt. Desuden ville håndværket blive en ”her-og-nu-og-i-al-hast-løsning”, hvis vi skulle bruge professionelle. De frivillige har tid til at stoppe op og svare på spørgsmål, og de har stor veneration for de gamle håndværk. En professionel håndværker ville ikke have denne tid og ville – måske – ty til løsninger, der er for moderne til stedet.”

Fermaten

– Rikke Andersen

”Der ville slet ikke være så meget kultur som nu, hvis ikke vi havde frivillige.”

 

Scene 7

– Carsten Gjerløv

”Det ville blive meget event orienteret. Det kan også være godt – men mindre mangfoldigt, hvis alting bliver professionaliseret. Kultur er grundlæggende for alt menneskelig adfærd. Kulturen er noget vi er og gør og skaber sammen. Derfor er den og de frivillige vigtige”

Huset No 7

– Line Hillerup

”Uden frivillige ville man ikke have et sted som Huset No 7, da det er båret af frivillige. Mange ting ville falde til jorden. Frivillige påvirker kulturen, og mange ting kan lade sig at gøre på grund af frivillige.”

“Uden frivillige ville man ikke have et sted som Huset No 7, da det er båret af frivillige.”

Line Hillerup, leder af Huset No 7

Hvorfor bliver folk frivillige? Hvad ser du/I, driver dem til at være frivillige?

Frilandsmuseet

– Charlotte Lindhardt

”Følelsen af, at de stadig har noget at give efter endt arbejdsliv. Behovet for et fællesskab. Behov for at yde noget sammen med andre, hvor det giver mening.”

 

Fermaten

– Rikke Andersen

”Hos os er det sociale fællesskab en rigtig vigtig faktor for de frivillige. Der er plads til forskellighed, man holder af hinanden, og man har det sjovt sammen. En del har været frivillige i mange år, og der er endda kommet ægteskaber og Fermaten-babyer ud af det. Det er helt fantastisk. Derudover så får man jo et helt særligt indblik bag koncerterne, når man er frivillig – og når man ikke er på vagt, er man altid velkommen som gæst til vores koncerter, da de frivillige får gratis adgang. Så musikken driver i høj grad også vores frivillige.”

Scene 7

– Carsten Gjerløv

”Der er to grunde til, at folk er frivillige på Scene 7. Den ene er, at folk gerne vil spille musik – og den anden er, de gerne vil have et sted, der er rart at være.”

Huset No 7

– Line Hillerup

”Man laver noget som interesserer en, og man kan starte et hold op på baggrund af dette.”

Hvordan bliver man frivillig?

Frilandsmuseet

– Charlotte Lindhardt

”Man kontakter museet ved at møde op, ringe eller sende en e-mail. Alle er velkomne. Alle skal dog underskrive en børneattest og en frivilligaftale for at sikre, at de lever op til både lovens retningslinjer og museets kodeks om god opførsel osv.”

Fermaten

Rikke Andersen

”Hvis man vil være frivillig på Fermaten, kan man sende en ansøgning. Det gør man ved at klikke ind på vores hjemmeside, og trykke nederst på siden, hvor der står ”Bliv frivillig på Fermaten”. Herefter er det vores afviklere, der tager en snak med ansøgerne. Så der er ikke lang vej fra tanke til handling.”

Scene 7

– Carsten Gjerløv

”Man kan bare starte med at ringe eller skrive en mail – så finder vi ud af noget”

Huset No 7

– Line Hillerup

”Man dukker bare op, og så kan man blive frivillig”

“En del har været frivillige i mange år, og der er endda kommet ægteskaber og Fermaten-babyer ud af det.”

Rikke Andersen, leder af Fermaten

Hvad gør de frivillige hos jer? Hvilke opgaver har de?

Frilandsmuseet

– Charlotte Lindhardt

”Der er mange forskellige opgaver som man kan varetage; Havearbejde, håndværk, bygningsvedligeholdelse, rundvisninger af børnehaver og skoler, kaffebrygning, kreative opgaver til for eksempel påskeklip, fastelavn, jul.”

Fermaten

– Rikke Andersen

”De frivillige på Fermaten er opdelt i hold. Vi har de store hold, som består af en afvikler og en håndfuld frivillige. Det er dem, der står i entré, garderobe og i baren på spillestedet. Derudover sørger de for backstage, hvor artisterne hænger ud før og efter koncerten. De frivillige sceneteknikere er dem, der hjælper med at slæbe gear, når artisten ankommer. De hjælper også med at gøre scenen klar til koncerten, og så hjælper de med at pakke sammen igen efter koncerten. Det siger lidt sig selv, hvad lyd- og lysholdet laver. Det er dem, der sørger for, at man på Fermaten kan gå til koncert og være sikker på, at lyden er i top, og at showets lyssætning er interessant. Derudover har vi frivillige pedeller, fotografer og en frivillig bestyrelse.”

Scene 7

– Carsten Gjerløv

”Der er forskellige opgaver. For eksempel folk som har lyst til at stå i bar til arrangementer. Der er også plads til nogen, som har mod til at lave arrangementer. Vi mangler teknikkerer som for eksempel kan lave lyd.  Man kommer bare ned på Scene 7, og så finder man ud af noget. Man behøver ikke at være professionel.”

Huset No 7

– Line Hillerup

”Opgaverne de frivillige har, er dem, de brænder for. Samt de aktiviteter som de selv er med til at starte op”

 

Hvordan hjælper frivillige med at få hjulet til at køre rundt?

Frilandsmuseet

– Charlotte Lindhardt

”De frivillige mødes hver torsdag til de respektive opgaver. Det er frivilligt, om man møder op, men der er sjældent forfald.”

Fermaten

– Rikke Andersen

”Det er de frivillige, der får Fermaten til at hænge sammen. På kontoret klarer vi al booking, økonomi, kommunikation og forberedelse af koncerter, men i sidste ende er det de frivillige, der skal få det til at ske.”

Scene 7

– Carsten Gjerløv

”De hjælper med mange ting, for eksempel hvordan baren skal være, at lave arrangementer, og de præger generelt stedet meget.”

Huset No 7

– Line Hillerup

”De frivillige står selv for indkøb til aktiviteter, men de afleverer så regningen for det indkøbte til huset. På den måde står de selv for deres eget keramik hold for eksempel. ”

 

”De frivillige på Fermaten er Fermatens hjerte.”

Rikke Andersen, leder af Fermaten

Når man er frivillig hos jer, har man så bestemte poster? Eller kan man prøve forskellige ting?

Frilandsmuseet – Charlotte Lindhardt

”Alle bliver spurgt om, hvad de helst vil – og ingen laver opgaver, de ikke har lyst til.”

Scene 7 – Carsten Gjerløv

”Man aftaler fra arrangement til arrangement, hvem der gør hvad.”

Huset No 7 – Line Hillerup

”Man kan få lov til at prøve af, og prøve lige præcis hvad og som man vil. Der er mange lokaler og værksteder til rådighed, som man kan gøre brug af og prøve af.”

Hermed kan man se, at frivillige i høj grad beriger kulturen, uanset hvad det er for en form for kultursted, så er de vigtige for, at det hele kan køre rundt. Samt kulturen beriger de frivillige, der får lov til at gøre og omgive sig med det, de brænder for.

Kulturen syder og bobler i Herning.Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg med.

Felter markeret med * er påkrævet