Kulturprisregn over Herning

Lukas Kvistgaard, Johs. Poulsen og Mads Bille.

Dorte og Mads Bille fik Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjyllands Kulturpris 2022 for deres bemærkelsesværdige indsats for kulturen i området. De har gjort en forskel for rigtig mange børn, unge og voksne via SANGEN. De har etableret et epicenter for sang i Herning – nationalt og internationalt. Tillykke!

Lukas Kvistgaard / Frekvens fik Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjyllands KulturVækstPris 2022 for deres arbejde med at skabe en platform for musikinteresserede unge så de kan dyrke og udvikle deres passion for musik. Tillykke!

KulturPrisen

KulturPrisen tildeles en bemærkelsesværdig indsats for kulturen i det midt- og vestjyske. I år gik den til Dorte og Mads Bille for deres uvurderlige arbejde og ekstraordinære indsats for sangen. Heraf har de bl.a. etableret Den Jyske Sangskole og senere Sangens Hus med sangkraftcentre i hele Danmark. Parret modtog et diplom samt en pengegave på 15.000 kroner for deres inspirerende sangarbejde.

Mads Bille modtog prisen på vegne af dem begge, da Dorte Bille var udenlands, da prisen blev uddelt.

 

Tv: Formand for Kultursamarbejdet Johs Poulsen og prismodtager Mads Bille.

KulturVækstPrisen tildeles unge kulturiværksættere eller -talenter, ungdomsforeninger eller organisationer fra Midt- og Vestjylland. Prisen er hermed en påskønnelse af indsatser med fokus på unge kulturiværksættere og talenter. Årets KulturVækstPris gik til Frekvens, der havde gjort sig bemærket for deres værdifulde arbejde med at give musikinteresserede unge en platform for at dyrke deres passion. Frekvens’ arbejde har også været et vigtigt springbræt til at lade unge arrangere og afvikle musikevents for andre unge. Frekvens’ indsats blev belønnet med et diplom samt en pengegave på 10.000 kroner.

 

Th: Formand for Kultursamarbejdet Johs Poulsen og prismodtager Lukas Kvistgaard.

De to prismodtagere har på hver deres måde gjort en særlig indsats for det midt- og vestjyske kunst- og kulturliv i 2022. Vi har derfor glædet os til at uddele deres velfortjente diplomer. Det har dog været en svær proces at skulle vælge mellem så stærke nomineringer. Derfor skal der også lyde en stor tak til alle de kulturaktører, der er med til at få det midt- og vestjyske kulturliv til at blomstre nu og i fremtiden. Uanset deres størrelse spiller alle initiativer og projekter en vigtig rolle, når det kommer til at gøre en forskel for borgerne i Kultursamarbejdets otte kommuner. Når vi løfter i flok, kan vi nå ekstra langt, siger Johs Poulsen, som er formand for Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland.

Lukas Kvistgaard, Johs Poulsen og Mads Bille.

Nominerede til KulturVækstPrisen 2022

Nominerede til KulturVækstPrisen: Wilma, Lukas Kvistgaard / Frekvens og Amalie Mose Klitgaard / Teams Teaterskole.

De to prisvindere Lukas Kvistgaard og Mads Bille.

Torsdag d. 20. april løb Kultursamarbejdets Generalforsamling af stablen i Folkets Hus. Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland består af kulturaktører og kommuner, der inkluderer henholdsvis Herning, Skive, Holstebro, Lemvig, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Varde og Struer.

Hovedformålet med Kultursamarbejdet er at understøtte udviklingen af kunst og kultur i Midt- og Vestjylland. Det sker gennem økonomisk støtte, kompetenceudviklingsforløb samt samarbejder på tværs af kommunerne og deres kulturinstitutioner. Kultursamarbejdet skal dermed styrke ikke kun det samlede kulturliv i regionen, men ligeledes i de enkelte medlemskommuner

 

Kultursamarbejdets Generalforsamling bød på et varieret program for de fremmødte deltagere. Dagen startede således med et kulturelt indslag i Struer Kommune, hvor medlemmerne havde mulighed for at opleve Struer Museum, Sound Art Lab eller komme på lokal Skulpturvandring. Herefter bød formand for Kultur, Fritid og Lokalområdeudvalget i Struer Kommune, Flemming T. Sørensen, velkommen til byen. Midt mellem inspirerende oplæg, bestyrelsesdrøftelser og prisoverrækkelser, blev der også tid til forplejning samt networking, hvor den lokale kunstner Vilma stod for et smukt musikalsk indslag under middagen.

Se mere om Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland her. 

Kulturen syder og bobler i Herning.Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg med.

Felter markeret med * er påkrævet